Aanbod

Het aanbod van Stereotoren Pop Fusion bestaat uit meer dan 10 verschillende diensten:

Clinics

Intensieve muzikale bijeenkomsten met de drie aspecten van muziek: ritme, harmonie en melodie. Daarnaast zullen nieuwe genres gespeeld worden.

In de variërende clinics van STPF word je uitgenodigd je muzikale horizon te verbreden, en via nieuwe ervaringen je barrières te doorbreken. In intensieve 3 x 4 uur durende workshops nodigt multi-instrumentalist Julio Perez de cursisten uit om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar arrangeren, collectieve improvisatie, intuïtief musiceren, ritmiek, interculturele communicatie en dynamische orkestratie. Er is ruimte voor experiment, maar er zal ook aan de slag worden gegaan met bestaande technieken zoals improvisatie met gebaren en musiceren in het donker. Ook zullen er tijdens de cursus gastlessen worden gegeven door muzikanten uit verschillende landen en met diverse stijlen. Er zal worden geleerd maar vooral ook veel samengespeeld. Mocht je tijdens de clinics je muzikale soulmates hebben gevonden? Dan bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding van Julio verder te werken met in de cursus gevormde gezelschappen. 

Muzieklessen

Individuele of groepslessen van 1 uur met instrumenten zoals de gitaar en de basgitaar.

Voor individuele ondersteuning bij het leren bespelen van een instrument biedt STPF muzieklessen en het beoefenen van het spelen op een podium. Momenteel worden gitaar- en baslessen aangeboden door Julio Perez. Dit aanbod kan echter groeien wanneer de organisatie groeit.

Workshops

Basis ritme orkest met behulp van lichaamstaal en afgesproken signalen.

Muziek biedt een eindeloze bron van ervaring en te vergaren kennis. De kennisoverdracht wordt rijkelijk voorzien door traditionele muziekscholen en tal van internetvoorzieningen. Wij richten ons daarom op de kant van de ervaring en de intuïtie. Een workshop met experimentele muziek waar de participanten verschillende soorten geluiden kunnen zoeken met hun instrumenten om daarmee hun muziek vorm te geven. Een andere workshop gaat over het spelen met gevoelens. Hierbij wordt een soort blindenorkest gesuggereerd waarbij de participanten een blinddoek dragen of zich in een donkere ruimte bevinden.

Talentontwikkeling en instrumentale uitwisseling

De Madenbak, Corona-Jamsessie, Strondvliegenstation

Het culturele leven van Gelderland, live muziek, kunst etc, faciliteiten van kunst (daarom subsidie), gebrek aan muzikale uitwisseling van muzikanten doordat mensen minder gewend zijn om vanaf het begin van hun muzikale carrière/weg samen met anderen te spelen. Hier spelen individualiteit en de ratio een grote rol. Maar hoe kan je je ontwikkelen vanuit enkel theorie? En hoe kan je je ontwikkelen in je eentje? In onze maatschappij hebben we te maken met een gebrek aan support wat betreft muzikale uitwisselingen voor jonge toekomstige artiesten. We willen ook inspelen op angst van mensen in pandemische tijden. Op een veilige manier zullen we participanten bewust maken van de huidige maatregelen. Tegelijkertijd zien we kans om samen met de participanten te ervaren dat het culturele leven door gaat, ook in pandemische tijden. De daarbij behorende activiteiten en ontmoetingen zullen ons verbinden op sociaal, cultureel en muzikaal vlak.

Optredens

Een repertoire van 1,5 uur aan publiek presenteren.

Het opbouwen van een repertoire en het organiseren van de band van STPF is essentieel voor het naar buiten treden met hun muziek en te laten zien dat zij actief zijn in de muziekindustrie. De band kan hiermee een voorbeeld zijn voor andere muzikanten en het algemene publiek, door hen aan te moedigen om een muzikale actie te ondernemen. Daarnaast zouden er potentiele klanten in het publiek kunnen zitten die interesse hebben in de producten die Stereotoren Pop Fusion aanbiedt. Het optreden van de band zal ervoor zorgen dat het bedrijf STPF naamsbekendheid krijgt en haar publiek zal uitbreiden. Denk hierbij aan het verspreiden van flyers tijdens het optreden, waarop toekomstige acties worden gepubliceerd. Zeker in tijden van COVID-19 is het erg lastig voor bands om überhaupt samen te komen, hiervoor zal STPF alternatieven inzetten om kansen te bieden voor de band en het publiek.

Bandcoaching

Bands die een richting zoeken om hun nummers naar een beter niveau te brengen worden ondersteund tijdens dit proces.

Voor beginnende muziekgezelschappen, of bands die het gevoel hebben dat ze hun richting kwijt zijn, biedt multi-instrumentalist, componist en ervaren bandleider Julio Perez een begeleidingstraject. Hierbij wordt gewerkt aan communicatie, inspiratie, motivatie, arrange-ment en dynamiek. Vier keer per jaar vindt er een feestavond plaats waarbij de groepen ruimte krijgen zich te presenteren. Voor het eerste evenement is het thema: “live versus de machine”. Waarin de instrumentalisten tegenover de producers staan, om uiteindelijk een verbinding te bereiken.

Amusement

Festivals organiseren, feesten, optredens, jamsessies

‘Het brood en boter’ van de leerweg is een muzikale uitwisseling. Het doel hierbij is om mensen bij elkaar te brengen en in een ongedwongen sfeer samen te spelen. In dit muzikale laboratorium zullen wij door de communicatieve vaardigheden de work in progress stimuleren. Altijd wordt er gewoon lekker gespeeld. Ideeën zijn welkom. De ontmoeting is gericht op muzikanten van alle niveaus en algemeen publiek. Door de ervaring die wordt gedeeld in de ruimte leren we allemaal van elkaar. Zoals bij een sportclub zijn er wekelijks op vaste tijden bijeenkomsten.

Arrangeren

Samenwerken met andere muzikanten om hun nummers te arrangeren en vorm te geven op het gebied van harmonie, melodie of ritme.

Arrangeren is een bijzonder product van Stereotoren Pop Fusion omdat er op deze manier aandacht gegeven wordt aan gevorderde muzikanten en hun muziek met moderne en alternatieve tendenties te verrijken. Op deze manier wordt de muziekindustrie ondersteund in de schoonheid van de composities.

Cursus

Intensief weekend of wekelijkse cursus op het gebied van muziek

Een programma van talentontwikkeling, geschikt voor iedereen die betrokken is bij het spelen van muziek (gevorderden, beginners etc). Hierbij zal een uitwisseling plaatsvinden van mensen met verschillende ervaringen en perspectieven om het talent te verrijken. De communicatie en samenwerking is voor alle muzikanten van belang om te kunnen groeien in de drie basisaspecten van melodie, harmonie en ritme.

Activiteiten voor muzikale uitwisseling

Activiteiten voor muzikale uitwisseling: jamsessies, projecten (Gelderland Poppunt) op formele en informele plaatsen (Nijmegen, Gelderland, Euro-regio/Noordrijn-Westfalen etc.)

Een of meerdere wekelijkse ontmoetingen faciliteren waarin de uitwisseling van ideeën en het samenspel voorop staan en waar uitwisselt.

Muzikale competities

Instrumentalisten en talenten uit de regio spelen met/tegen DJ’s en elektronische experts.

Competities of samenkomsten waarbij muzikanten uitgedaagd worden om een samenspel te vormen met verschillende ritmes en beats die met behulp van loops of apps worden gevormd. Dit biedt veel kansen tijdens de coronaperiode omdat met een klein aantal muzikanten inspiratie kan worden opgedaan in dialoog met elektronische beats.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.